Право на отказ от поръчка

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

На основание чл. 50 от ЗЗП потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача, и посочено от потребителя, приеме последната стока.

Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия:

  1. Оригиналната опаковка на стоката да не е отваряна, в т.ч. да не е нарушена целостта на поставените върху опаковката защитни стикери.
  2. Потребителят да е предоставил на ФРОСТКЛИМА МБ ООД покупните документи за стоката, а именно копие от оригиналната фактура или копия от оригиналната касова бележка, придружена от съответната стокова разписка.

Стандартни указания за отказ:

  1. Право на отказ от договора от разстояние.
  2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.
  3. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките или при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес, и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща. Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на тази страница веднага след този текст. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

  1. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, като във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не се уверим, че върнатите продукти са в добър търговски вид и не се забелязват следи от употреба. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.

Стандартен Формуляр за упражняване правото на отказ от сключен договор от разстояние:

С настоящото уведомявам/уведомяваме, че се октазвам/отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки:

Благодаря ви за вашето съобщение. Изпратено е.
При опит за изпращане на съобщението ви възникна грешка. Моля, опитайте отново по-късно.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на ФРОСТКЛИМА МБ ООД не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на ФРОСТКЛИМА МБ ООД за решението си да се откаже от договора. До момента на предаването на стоката от потребителя на ФРОСТКЛИМА МБ ООД, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.