(при 20°C и 60% влажност) - 250 W

(при 20°C и 60% влажност) - 250 W

Влагоабсорбатори, Влагоуловители, Изсушители и Осушители