(при 20°C и 60% влажност) - 330 W

(при 20°C и 60% влажност) - 330 W

Влагоабсорбатори, Влагоуловители, Изсушители и Осушители