(при 20°C и 60% влажност) - 530 W

(при 20°C и 60% влажност) - 530 W

Влагоабсорбатори, Влагоуловители, Изсушители и Осушители