Марки влагоуловители, влагоабсорбатори, изсушители и осушители.

Отдаване на влагоабсорбатори под наем и продажба на влагоуловители втора употреба. Собствен сервиз на влагоабсорбатори.

Влагоуловители – битови и професионални