44 dB(A)

44 dB(A)

Влагоабсорбатори, Влагоуловители, Изсушители и Осушители