Политика за защита на данните

Он-лайн Политика за защита на данните на ФРОСТКЛИМА МБ ООД

с ЕИК 200197329 и адрес: гр.София, р-н Студентски
бул.Андрей Ляпчев № 20-МАГАЗИН 1.  ФРОСТКЛИМА МБ ООД е Администратор на Вашите лични данни получени през този сайт! Можете да се свържете с нас и управителя г-н Мариан Генов по телефон на: +359 897 245 678 или чрез имейл на privacy@vlagouloviteli.com, където можете да зададете Вашите въпроси, свързани със  защитата на личните данни!

ФРОСТКЛИМА МБ ООД зачита Вашите лични данни. Ние като администратор на лични данни събираме и обработваме определена информация за физически лица. С настоящата политика искаме да Ви информираме как ползваме Вашите лични данни и за какво тази информация ни е необходима. Тази политика за защита на данните е достъпна в долната част на всяка страница на този сайт.

Местоположение: Държава: България

гр. София, бул. „Андрей Ляпчев“ N 20

Телефон: (+359) 0897 245 678

Ел. поща: privacy@vlagouloviteli.com

Интернет страница: www.vlagouloviteli.com

Лице за контакт: Мариан Генов