20л./24ч.

20л./24ч.

Влагоабсорбатори, Влагоуловители, Изсушители и Осушители