Термометър- барометър

Термометър- барометър

70 лв.

Термометър-барометър– масив дъб

  • размери- 121x41x133mm.

 

Важно !!!

  • барометърът трябва да се настрои преди употреба!

Барометърът се настройва на височината на Вашето населено място. Трябва да разберете актуалното налягане на въздуха в околността (от службата за времето, Интернет, калибровани метеорологични уреди, намиращи се по обществени сгради и летища). С малка отверка  внимателно завъртете винта за настройка надясно, докато стрелката съвпадне с научената стойност. Не затягайте! Чрез леко почукване и донастройка ще получите още по-голяма точност.

  • как работи барометърът?

Измерва налягането във въздуха в хектопаскали (hPa), милибари (mb) или инчове (in). Налягането на въздуха съответства на теглото на заобикалящия ни въздушен слой и е зависимо от метеорологичните условия и от надморската височина.  В резултат от колебанията на налягането на въздуха се предсказва времето:

Падане– времето се влошава;

Бързо падане– задава се буря или ураган;

Покачване– времето се подобрява;

Бързо покачване– кратковременно добро време.

Описание на продукта