Гаранционни условия

Официален вносител на марките: FRAL, EBAC, ECOAIR, OLIMPIA SPLENDID, PINGI и
оторизиран дилър на влагоабсорбатори GREE, MIDEA и RHONSON !

Производителят и Вносителят Ви гарантират безпроблемно използване на уреда при спазване на условията на пренасяне, съхранение и мрежово захранване. Гаранцията се изпълнява от Вносителят. Съгласно занодателство на Република България гаранционният срок е 24 месеца от датата на закупуване на уреда за физически лица и 12 месеца за юридически лица.  През гаранционния срок всички дефектирали части ще бъдат подменени безплатно. Повреди, причинени от неправилно съхранение, експлоатация или транспортиране се отстраняват за сметка на Купувача. Претенции за неокомплектованост на уреда се удовлетворяват само в момента на закупуване. Включването към електрическата мрежа да става само чрез изправен и заземен (занулен) контакт тип “ШУКО”. Свързването с други устройства да става при изключено електрозахранване. Клиентът е длъжен да се подпише лично на Гаранционната карта.  Рекламацията няма да бъде взета предвид, ако несъответствието на закупената стока е незначително /леки шумове, вибрации и т.н., които са в границите на допустимото определени от производителя/.

Уреди, които работят в силно запрашена среда (при строително-ремонтни дейности и т.н.) е препоръчително на всеки 6 (шест) месеца да се извършва профилактика за сметка на клиента във фирмения сервиз.

Всяко връщане на закупена стока за рекламация, подмяна, ремонт, профилактика, за техническо тестване и по други причини, трябва да бъде предварително съгласувано с представител на Vlagouloviteli.com. И съответно да се осъществи по определен от нас начин и в определен срок, с изключение на случаите когато клиентът лично и изцяло поема разходите /преки и допълнителни/ по транспортиране на уреда от/до наша сервизна база. Спазването на гаранционния срок се удостоверява чрез предоставяне на попълнена гаранционна карта и касов бон/фактура.

Гаранционното обслужване може да бъде отказано при следните случаи:

 • Нередовна подмяна или почистване на въздушния филтър – спазвайте предписаните срокове в Инструкцията за експлоатация на всеки модел влагоуловител (на всеки 4 /четири/ седмици да се проверява и почиства въздушния филтър)!
 • Използването на битови уреди за професионални цели (строителни дейности и т.н.) .
 • При непочистен въздушен филтър, вследствие на което се поврежда някоя от съставните части на уреда (например вентилатор, компресор и т.н.);
 • Работа при лоши условия – агресивна или запрашена среда, повреда вследствие на токови удари и нестандартни захранващи напрежения;
 • Повреди причинени от механични увреждания по корпуса (пластмасовата част) на уреда или отделни техни възли;
 • Използване на уреда не по предназначение или от небрежно боравене;
 • Опит за отстраняване на повредата от клиента, неупълномощени лица, сервизи и бази;
 • Поправки и промени, нанесени във фактурата и или в гаранционната карта в последствие;
 • Природни бедствия, кражби, инцидент, умишлен удар и др.;
 • В случай на повреда, уреда се приема само, ако е с изпразнен резервоар!

Връщане и възстановяване

Връщането се допуска когато стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети и съгласуване с представител на „ФРОСТКЛИМА МБ“ ООД. Съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок от получаване на поръчката в случай, че стоката е във вида, в който е доставена, а именно:

 • ако е опакована и опаковката й не е отваряна, като тук не става въпрос за транспортната опаковка на самата пратка;
 • ако е придружена от цялата съпътстваща документация – гаранционна карта (при наличието на такава), касов бон или разписка за пощенски паричен превод (съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба № Н-18 от 2006 г.) и фактура по Ваше желание.
 • ако по нея или по опаковката й няма механични повреди.

За да върнете стоката или при установяване на дефект в продукта, в рамките на гаранционния срок, се свържете с нас на Vlagouloviteli@abv.bg

Всички транспортни и други разходи по изпращане и връщане на стоката са изцяло за сметка на потребителя.

Прегледът на върнатата стока се извършва от наш служител в присъствието на други двама, като се издава протокол, ако стоката отговаря на всички изисквания. В срок от 7 дни ние ще преведем сума, равна на цената на закупения уред, по Ваша банкова сметка. Възстановяване на суми, направени с банкова карта се осъществява чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 7 дни след получаването и прегледа на стоката.

„ФРОСТКЛИМА МБ“ ООД запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, ако е нарушено едно или повече условия за връщане на стоката.