Гаранционни условия

Производителят и Вносителят Ви гарантират безпроблемно използване на уреда при спазване на условията на пренасяне, съхранение и мрежово захранване. Гаранцията се изпълнява от Вносителят. Съгласно занодателство на Република България гаранционният срок е 24 месеца от датата на закупуване на уреда за физически лица и 12 месеца за юридически лица.  През гаранционния срок всички дефектирали части ще бъдат подменени безплатно. Повреди, причинени от неправилно съхранение, експлоатация или транспортиране се отстраняват за сметка на Купувача. Претенции за неокомплектованост на уреда се удовлетворяват само в момента на закупуване. Включването към електрическата мрежа да става само чрез изправен и заземен (занулен) контакт тип “ШУКО”. Свързването с други устройства да става при изключено електрозахранване.

Марки изсушители

Официален ексклузивен вносител

Висококачествени уреди с 2 години гаранция

Висококачествени уреди с 2 години гаранция

Доставка на Влагоуловители

Бърза доставка в рамките на 2 работни дни.

Помощ при избор на Влагоуловители

Безплатни консултации при избор на подходящ за вас уред.

Влагоуловители на изплащане

Нови влагоуловители на изплащане

Сервиз на Влагоуловители

Собствен сервиз на Влагоуловители

Влагоабсорбатори под наем

Отдаване на Влагоабсорбатори под наем

Магазин за влагоабсорбатори - карта, GPS навигация

Подарък за нашите клиенти с всеки закупен уред

Условия на експлоатация:

Клиентът е длъжен да се подпише лично на Гаранционната карта. При желание за рекламация според ЗЗП, Клиентът е длъжен да спази всички условия за това (уредът само да е тестван, да е в същия търговски вид както е закупен, без увреждания по всички елементи на опаковането). Рекламацията няма да бъде взета предвид, ако несъответствието на закупената стока е незначително /леки шумове, вибрации и т.н., които са в границите на допустимото определени от производителя/. Всеки клиент има право да върне, закупена от vlagouloviteli.com стока в рамките на 14 дни от датата на получаване.

Уреди, които работят в силно запрашена среда (при строително-ремонтни дейности и т.н.) е препоръчително на всеки 6 (шест) месеца да се извършва профилактика за сметка на клиента във фирмения сервиз.

Всяко връщане на закупена стока за рекламация, подмяна, ремонт, профилактика, за техническо тестване и по други причини, трябва да бъде предварително съгласувано с представител на Vlagouloviteli.com. И съответно да се осъществи по определен от нас начин и в определен срок, с изключение на случаите когато клиентът лично и изцяло поема разходите /преки и допълнителни/ по транспортиране на уреда от/до наша сервизна база. Спазването на гаранционния срок се удостоверява чрез предоставяне на попълнена гаранционна карта и касов бон/фактура.

Гаранционното обслужване може да бъде отказано при следните случаи:

  • Нередовна подмяна или почистване на въздушния филтър – спазвайте предписаните срокове в Инструкцията за експлоатация на всеки модел влагоуловител (на всеки 4 /четири/ седмици да се проверява и почиства въздушния филтър)!
  • Използването на битови уреди за професионални цели (строителни дейности и т.н.) .
  • При непочистен въздушен филтър, вследствие на което се поврежда някоя от съставните части на уреда (например вентилатор, компресор и т.н.);
  • Работа при лоши условия – агресивна или запрашена среда, повреда вследствие на токови удари и нестандартни захранващи напрежения;
  • Повреди причинени от механични увреждания по корпуса (пластмасовата част) на уреда или отделни техни възли;
  • Използване на уреда не по предназначение или от небрежно боравене;
  • Опит за отстраняване на повредата от клиента, неупълномощени лица, сервизи и бази;
  • Поправки и промени, нанесени във фактурата и или в гаранционната карта в последствие;
  • Природни бедствия, кражби, инцидент, умишлен удар и др.;
  • В случай на повреда, уреда се приема само, ако е с изпразнен резервоар!